Bewust Zijn

Vergoeding alternatieve geneeswijzen en regelgeving

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Daardoor komt het consult meestal grotendeels of volledig in aanmerking voor vergoeding. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (deels) de consulten.

Deze behandelingen vallen buiten uw eigen bijdrage bij uw zorgverzekering. En u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. De vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekeringen en valt onder de noemer 'alternatieve therapieen/behandelwijzen' (code 24005) of onder 'psychosociale zorg' (code 24505)

  • een consult duurt 60 minuten en kost 100 euro.
  • een kort consult duurt 30 minuten en kost 50 euro.
  • een consult relatie therapie duurt 70 minuten en kost 150 euro. (relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering, als individuele therapie noodzakelijk blijkt worden de sessies wel vergoed bij de juiste aanvullende verzekering).

Het is mogelijk om vrijblijvend telefonisch te bespreken waar je hulp bij nodig hebt. Dan kunnen we bekijken of je bij mij aan het juiste adres bent.

Voor bedrijven en zelfstandigen gelden de tarieven ex 21% btw.

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of worden vergeten, worden aan u doorberekend.

Om echter zeker te zijn van vergoeding dient u altijd zelf nog even uw polis te controleren en bij uw verzekeraar informeren. Coaching valt niet onder vergoeding van de zorgverzekering. Psychosociale zorg (code = 24505) en natuurgeneeskundig consult (code = 24005) vaak wel. Let op de kleine lettertjes. Bijvoorbeeld VGZ, DSW vergoeden alleen als de therapeut ook arts is en dat ben ik niet.

Vanuit mijn beroepsvereniging BATC sta ik onder strenge controle. Ik voldoe aan de strenge PLATO opleidingseisen. Ik ben verplicht mij jaarlijks bij te scholen op HBO niveau, daarnaast wordt mijn praktijk gevisiteerd en gecontroleerd op verschillende kwaliteitseisen.
Ik sta ingeschreven in het ARCOS register en het SHO register. Ook ben ik SNRO en CPION geaccrediteerd. Ik heb een AGB zorgverlenerscode en een AGB praktijkcode.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC (mijn beroepsvereniging) die een mediation traject zal starten. Indien dit geen oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie van de CAM (Coöperatie Complementary Alternative Medicine)

Daarnaast beschik ik over een privacy reglement dat valt onder de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Ik neem uw privacy zeer serieus. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht.

Mijn praktijk voldoet aan de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).