Praktijk Bewust Zijn

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie

Vergoedingen en kwaliteit

Vergoedingen particulieren

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. Daardoor komt het consult meestal grotendeels of volledig in aanmerking voor vergoeding. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (deels) de consulten.

Deze behandelingen vallen buiten uw eigen bijdrage bij uw zorgverzekering. En u heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. De vergoeding vindt plaats uit de aanvullende verzekeringen en valt onder de noemer 'alternatieve therapieën/behandelwijzen' of onder 'psychosociale zorg'.

  • een consult duurt 60 minuten en kost 135 euro.
  • een consult relatie therapie duurt 75 tot 90 minuten en kost 200 euro, ieder krijgt een nota van 100 euro. (relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekering, als individuele therapie noodzakelijk blijkt worden de sessies wel vergoed bij de juiste aanvullende verzekering).

Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of worden vergeten, worden aan u doorberekend.

Om echter zeker te zijn van vergoeding dient u altijd zelf nog even uw polis te controleren en bij uw verzekeraar informeren. Coaching valt niet onder vergoeding van de zorgverzekering. Psychosociale zorg/lichaamsgerichte psychotherapie en natuurgeneeskundig consult vaak wel. Let op de kleine lettertjes. Bijvoorbeeld VGZ, DSW groep vergoeden alleen als de therapeut ook arts is en dat ben ik niet.

Codes die ik mag gebruiken 24504, 24500, 24513, 24005, 24505, 24012 of 24104 op de nota van de zorgverzekering. Je dient zelf de nota in bij je eigen zorgverzekering.

infographic-zorgverzekeraars-nederland-mei-2022

Vergoeding voor bedrijven

Voor bedrijven gelden andere tarieven, vraag vrijblijvend een offerte aan. Sommige bedrijven hebben een budget voor hun werknemer voor trainingen, POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) of voor een re-integratietraject.

Kwaliteit

Vanuit mijn beroepsvereniging BATC sta ik onder strenge controle. Ik voldoe aan de strenge PLATO opleidingseisen. Ik ben verplicht mij jaarlijks bij te scholen op HBO niveau, daarnaast wordt mijn praktijk gevisiteerd en gecontroleerd op verschillende kwaliteitseisen.
Ik sta ingeschreven in het ARCOS register en het SHO register. Ook ben ik SNRO en CPION geaccrediteerd. Ik heb een AGB zorgverlenerscode en een AGB praktijkcode.

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Indien u een klacht heeft meldt deze dan eerst bij de BATC (mijn beroepsvereniging) die een mediation traject zal starten. Indien dit geen oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie van de CAM (Coöperatie Complementary Alternative Medicine)

Daarnaast beschik ik over een privacy reglement dat valt onder de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Ik neem uw privacy zeer serieus. Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht.

Mijn praktijk voldoet aan de WGBO (De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Online afspreken kan via Teams, Skype of Messenger.